OFERTA: FORMALNOŚCI URZĘDOWE


Kroki w celu uzyskania pozwolenia na budowę:

KROK 1 - wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub warunki zabudowy.
KROK 2 inwestor musi zapewnić oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
KROK 3 wypis z rejestru gruntów dla działki swojej i sąsiednich,
KROK 4 - uzyskanie Mapy do celów projektowych w skali 1 : 500, taką mapę sporządza Geodeta.
KROK 5 - zaleca się również KROK 6 wykonanie badań geologicznych sprawdzających nośność gruntu oraz poziom wód gruntowych.
KROK 6 - wykonanie projektu architektoniczno - budowlanego lub zakup gotowego projektu
KROK 7 – adaptacji projektu przez architekt
KROK 8 – zmiany w projekcie
KROK 9 – uzyskanie warunków technicznych dostawy mediów
  • energii elektrycznej,
  • gazu,
  • wody,
  • zapewnienie odbioru ścieków i odpadów stałych.

  • KROK 10 – przygotowanie dokumentacji do pozwolenia na budowę
    KROK 11 – uzyskanie pozwolenia na budowę