OFERTA: POMIARY INWENTARYZACYJNE


 


Inwentaryzacje budynków – przed przystapieniem do przeprojektowania isniejącego budynku, nalezy sporządzić dokumentacje stanu istniejącego.


Kolejne etapy realizacji zlecenia:

  • opis techniczny z uwzględnieniem lokalizacji, rodzaju i charakteru budynku, liczby kondygnacji, jego wysokości i powierzchni,
  • opis materiałów budowlanych, z jakich wykonane zostały poszczególne elementy budynku,
  • rzut działki w skali 1:500 z naniesionym budynkiem wraz ze schodami, tarasem, chodnikiem, śmietnikiem, studnią, szambem, ogrodzeniem, podziemnymi i naziemnymi przyłączami i sąsiednią zabudową,
  • zwymiarowane rzuty wszystkich kondygnacji zarówno naziemnych, jak i podziemnych, z zaznaczonymi instalacjami i urządzeniami sanitarnymi w skali 1:50 lub 1:100,
  • rzut dachu w skali 1:50 lub 1:100 z naniesionymi elementami więźby, przewodami kominowymi i wentylacyjnymi oraz sposobem odwodnienia,
  • przekroje przez wszystkie kondygnacje z zaznaczonymi wysokościami charakterystycznych punktów (rzędnych posadzek, podestów klatek schodowych, tarasów, dachu i kominów, gzymsów, studzienek, murków i poziomu terenu). .
  • media - punkty gniazd elektrycznych, instalację wodnokanalizacyjną, instalacje gazową .
  • elewacje budynku, .
  • profesjonalne zdjęcia dokumentacyjne .


Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej budynku zajmuje od dwóch tygodni do miesiąca. Termin wykonania inwentaryzacji uzalezniony jest od wielkości budynku.