NASZA OFERTA

Planujesz budowę domu, przebudowe isniejącego budynku. Starasz się pozwolenie na budowę. Potrzebójesz projekt inwentaryzacji, inwestycyjny lub budowlany. Zamierzasz zobaczyć wizje realistyczną Twojego budynku.

Podejmują z nami współpracę zyskujesz pewność i profesionalizm. Dysponujemy najnowszym sprzętem oraz bogatą wiedzą zdobytą na przestrzeni lat doświadczeń. Korzystając z naszych usługę masz pewność, że dostaniesz usługę na najwyższym poziomie. Każdego klienta traktujemu indywidualnie, w pełni dostosowując nasze umiejętności i wiedze do potrzeb klienta.


Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nasza ofertą.Biuro Projektowe wykonuje projekty architektoniczne:
 • 1. Projekty budownictwa ogólnego, budownictwa mieszkaniowego, garaży, budynków gospodarczych, budynków przemysłowych, budynków handlowych
 • 2. Wykonywania projektów termomodernizacji i kolorystyki budynków.
 • 3. Zmiany sposobu użytkowania budynków.
 • 4. Przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynków.
 • 5. Projekty zagospodarowania działek i terenów.
 • 6. Inwentaryzacji obiektów i budynków.
 • 7. Sprzedaży i adaptacji projektów powtarzalnych.
 • 8. Wykonywania kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót.
 • 9. Opracowania specyfikacji technicznych.

ZOBACZ WIĘCEJ...


Przygotowujemy kompletny projekt budowlany:
 • Projekt zagospodarowania terenu
 • rojekt architektoniczny
 • Projekt konstrukcyjny
 • Projekt instalacji sanitarnych
 • Projekt instalacji elektrycznej
 • Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

ZOBACZWIĘCEJ...


Mapa do celów projektowych jest to opracowanie kartograficzne, sporządzane przez geodetę w skali 1:500 lub 1:1000, mające na celu zobrazowanie sytuacji panującej w terenie. Jest to zarówno aktualizacja mapy zasadniczej jak i całkowicie nowe opracowanie w przypadku gdy brak jest podkładu mapowego. Treścią mapy do celów projektowych są m.in. granice nieruchomości (działek), linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu według ustaleń w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Taka mapa określa usytuowanie budynków, ogrodzeń, studni, skarp, obiektów drogowych i kolejowych, elementów infradtruktury uzbrojenia terenu nadziemnego i podziemnego oraz innych....


ZOBACZ WIĘCEJ...


Kroki w celu uzyskania pozwolenia na budowę:

KROK 1 - wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub warunki zabudowy.
KROK 2 inwestor musi zapewnić oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
KROK 3 wypis z rejestru gruntów dla działki swojej i sąsiednich,
KROK 4 - uzyskanie Mapy do celów projektowych w skali 1 : 500, taką mapę sporządza Geodeta.
KROK 5 - zaleca się również KROK 6 wykonanie badań geologicznych sprawdzających nośność gruntu oraz poziom wód gruntowych.
KROK 6 - wykonanie projektu architektoniczno - budowlanego lub zakup gotowego projektu
KROK 7 – adaptacji projektu przez architekt
KROK 8 – zmiany w projekcie
KROK 9 – uzyskanie warunków technicznych dostawy mediów
KROK 10 – przygotowanie dokumentacji do pozwolenia na budowę
KROK 11 – uzyskanie pozwolenia na budowę


ZOBACZ WIĘCEJ...Wizualizacje architektoniczne pojedynczych budynków z poziomu człowieka lub z lotu ptaka, drogowe z pokazaniem dróg w stanie istniejącym przed modernizacja oraz po przebudowie z nowymi nawierzchniami, oznakowaniem pionowym i poziomym nowym układem skarp, mostowe nowych konstrukcji, jak i renowacji starych mostów i wiaduktów. Możliwość wizualizowane obiekty możemy wkomponować w zdjęcia istniejącego otoczenia z dopasowaniem perspektywy. Wspomagamy również biura projektowe wykonując wizualizacje pośrednie na poszczególnych etapach projektowani.


ZOBACZ WIĘCEJ...Kolejne etapy realizacji zlecenia:

 • opis techniczny z uwzględnieniem lokalizacji, rodzaju i charakteru budynku, liczby kondygnacji, jego wysokości i powierzchni,
 • opis materiałów budowlanych, z jakich wykonane zostały poszczególne elementy budynku,
 • rzut działki w skali 1:500 z naniesionym budynkiem wraz ze schodami, tarasem, chodnikiem, śmietnikiem, studnią, szambem, ogrodzeniem, podziemnymi i naziemnymi przyłączami i sąsiednią zabudową,
 • zwymiarowane rzuty wszystkich kondygnacji zarówno naziemnych, jak i podziemnych, z zaznaczonymi instalacjami i urządzeniami sanitarnymi w skali 1:50 lub 1:100,ZOBACZ WIĘCEJ...