OFERTA: PROJEKTY ARCHITEKTONICZNE


1. Projekt architektoniczny

Projekt architektoniczny stanowi część PROJEKTU BUDOWLANEGO, który jest podstawą do wydania
pozwolenia na budowę.

Biuro Projektowe wykonuje projekty architektoniczne:

 • 1. Projekty budownictwa ogólnego, budownictwa mieszkaniowego, garaży, budynków gospodarczych, budynków przemysłowych, budynków handlowych
 • 2. Wykonywania projektów termomodernizacji i kolorystyki budynków.
 • 3. Zmiany sposobu użytkowania budynków.
 • 4. Przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynków.
 • 5. Projekty zagospodarowania działek i terenów.
 • 6. Inwentaryzacji obiektów i budynków.
 • 7. Sprzedaży i adaptacji projektów powtarzalnych.
 • 8. Wykonywania kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót.
 • 9. Opracowania specyfikacji technicznych.
 • 10. Obsługi przed inwestycyjnej oraz przeprowadzenie procedury uzgodnień branżowych potrzebnych do uzyskania pozwolenia na budowę.
 • 11. Nadzory autorskie w czasie budowy.
Zapraszamy do współpracy, wszelkie uzgodnienia i kosnultacje w siedzibie firmy.